• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375700

“Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний мониторингийн систем”

Description

Цахилгаан түгээх сүлжээнд холбогдсон айл өрх, албан байгууллагуудын эрчим хүчний хэрэглээний мэдээллүүдийг алсын зайнаас хүний шууд оролцоогүй цуглуулан авах, эрчим хүчний хэрэглээг түдгэлзүүлэх болон залгах үйлдлийг хямд өртөг зардлаар алсын зайнаас хийх боломжтой автомат хяналт, удирдлагын систем юм.