• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374660

Монголын хуульчийн ёс зүй

Description

Монголын хуульчийн ёс зүйн онол-практикийн зангилаа асуудал; хуульчдын ёс зүйн талаарх олон нийтийн үнэлэмж; хуульчдын ёс зүйн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал; төрийн албан хаагчийн ёс зүй; хуульчийн үйлчилгээний соёлын талаар авч үзсэн судалгааны илтгэлүүд багтсан.