• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378918

“ГРИЙН” Биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Монгол орны хөрснөөс ялгаж авсан Metarhizium anisopliae мөөгөнцрийн G09/22 омгийг ашиглан гаргасан. Бэлчээрийн хөнөөлт царцаа болон бөөс, бясаа, сибирийн болон өрөөсгөл хүр эрвээхэй, якобсоны  төөлүүрч эрвээхэйтэй тэмцэхэд хэрэглэнэ.
Хэрэглэх арга:
  • Ойд-2х1013спор/мл
  • Бэлчээрт-4х107спор/мл
  • Ногоон байгууламжинд- 2х1013спор/мл
  • 1 га-д 1-3 л тунгаар хэрэглэнэ.
Найрлага, орц: 
  • Идэвхитэй нэгдэл: Metarhizium anisopliae G09/22 омог
  • Баталгаат Петрийн аяган дахь тоо: 109 CFU/g
  • Баталгаат спорын тоо: 1×109 CFU/g
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол:
  • Хүн, байгаль орчин, бүлээн цуст амьтанд хоргүй
  • Түүхий эдийн олдоц их
  • Импортын бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад үнэ хямд
Баталгаажилт: Монгол Улс. Шинэ бүтээлийн патент №440
Стандарт: Хөнөөлт шавьжтай тэмцэх “Грийн” биобэлдмэл. Техникийн шаардлага 2014 оны 12 сарын 29-нд батлагдсан.