• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375702

МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ МУЖЛАЛЫН ЗУРАГ

Description

Одон орон геофизикийн хүрээлэнгээс  БХБЯ -захиалгаар 2018 онд хийсэн Монгол орны нутаг дэвсгэрийн газар хөдлөлтийн ерөнхий мужлалын 1: 1000000 зургыг  сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээр баяжуулан сайжруулж 2020 онд гаргалаа. Зургыг газар хөдлөлтийн балл, болон хөрсний оргил хурдатгал бүрээр  50, 500, 2500 давдагдах хугацааны хувьд  гаргасан.