• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374700

Монгол улс төрийн гадаад харилцаа (1850-1919)

Description

Доктор Ш.Сандагийн тус бүтээл нь 1850-1919 он хүртэлх Монголын нийгэм, улс төрийн түүхийн зангилаа асуудлыг дүгнэн шинжилсэн бөгөөд өнөөг хүртэл судалгааны үнэ цэнтэй бүтээл хэвээр байна. ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн 50 жилийн ойн хүрээнд уг бүтээлийг доктор О.Батсайхан эрхлэн дахин хэвлүүлсэн байна.