• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375716

УРГАМАЛЖЛЫН УРТ ХУГАЦААНЫ МОНИТОРИНГИЙН МӨНГӨНМОРЬТЫН ОЙТ ХЭЭРИЙН СУУРИНГИЙН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮТЭЭЛ

Description

Тодорхойлолт:“Мөнгөнморьт сумын болон Байдлаг багт ургаж буй ургамлуудын зүйлийн бүрэлдэхүүн /гуурст дээд ургамал,мөөг,хаг, хөвд /–ийг тогтоож жагсаалт гаргав. Мөн ашигт ургамлуудын тархац, нөөцийг тогтоож, ашигт бодисын агууламжийг тодорхойлов. Мөнгөнморьтын суурин байгуулагдсаны 10 жилийн ойг тохилдуулан 2009-2019 онуудад хийгдсэн судалгааны ажлуудыг үр дүнгээр бичигдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг бүтээл болгон эмхэтгэн гаргав.

Баталгаажилт: ISBN: 978-9919-9611-0-7

Эмхэтгэсэн: Б. Мөнх-Эрдэнэ, О.Мөнхзул, И. Түвшинтогтох, Н. Нямбаяр, Ц. Түмэнжаргал, Д. Маньдарь, О. Хонгорзул

Хянан тохиолдуулсан: И. Түвшинтогтох, Н. Нарантуяа.