• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378926

Монголын эрдэмтэдийн “Монгол-Орос-Хятадын “Эдийн засгийн коридор”-ын талаархи өгүүллийн эмхэтгэл”

Description

Энэхүү эмхэтгэлд Монгол-Орос-Хятад гурван улсын дунд сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй яригдаж байгаа “Эдийн засгийн коридор” байгуулах төслийн шинжлэх ухааны үндэслэл, ач холбогдлыг нухацтай судласан манай тэргүүлэх эрдэмтдийн өгүүллүүд багтсан болно.