• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374668

Чичирхийлэл үүсгэгч ширээ

Description

Акселерометр (хөрсний хурдатгал хэмжигч мэдрүүр)-т зохиомлоор механик хөдөлгөөн дамжуулах (чичиргэх) замаар ажиллагааг нь шалгах зориулалт бүхий shaking table-ийг  зохион бүтээж өөрсдийн турших, шалгах ажилдаа ашиглаж байна.  Shaking table гэж өгөгдсөн зааврын дагуу,  зохиомлоор чичирхийлэл үүсгэх зориулалт бүхий нэг, хоёр эсвэл гурван тэнхлэгт чөлөөтэй хөдлөж чадахуйц туршилтын тавцанг юм.