• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375696

Азийн бүс нутгийн байгууллагууд ба Монгол Улс

Description

Энэхүү бүтээл нь 2016-2019 онд тус хүрээлэнд хэрэгжүүлсэн “Азийн бүс нутгийн байгууллагууд ба Монгол Улс” сэдэвт суурь судалгааны төслийн үр дүнд хэвлэгдсэн хамтын бүтээл болно.