• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375702

“Бактобромадиалон” биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Мэрэгч амьтанд хижиг өвчин үүсгэгч Salmonella enteritidis-7/30 нутгийн омгийг  өвөрмөц тэжээлт орчинд өсгөвөрлөн бэлтгэсэн биобэлдмэл юм. 
Хэрэглэх арга: 1га-д 2.5-3кг тунгаар хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Salmonella enteritidis-7/30 нутгийн омог -1мл-т 1-1.5 млрд/эс, бромадиалон 0,0005%, тогтворжуулагч бодис.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Монгол чичүүлээс  гарган авсан, сонгомол үйлчилгээтэй, байгаль орчинд халгүй
Баталгаажилт: Бактобромадиалон бэлтгэх арга шинэ бүтээлийн патент,  МУ-ын Шадар сайдын 2005 оны 145 тоот тушаалаар 2005.05.11-ны өдөр олгогдсон №2607
Стандарт: Бактобромадиалон бэлдмэл стандарт, Стандарт хэмжил зүйн төвийн үндэсний зөвлөлийн хурлаар баталсан. MNS 5459:2005