• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 374660

ШИНГЭН ШИЛЭЭР ҮСИЙГ САЛГАСАН АРЬСААР ХИЙСЭН ГУТАЛ

Description

Тодорхойлолт: Бод болон богийн арьс ширний үсэн бүрхүүлийг шингэн шил ба фермент, шингэн шил ба хүхэрт натриар тус тус салгах хаягдал усны бохирдлыг бууруулах технологи нэвтрүүлэлт

Зориулалт: Бод болон богийн арьсны  үс унагаах дамжлагын технологид шохойг шингэн шилээр орлуулахад зориулсан.

Баталгаажуулалт: Боловсруулсан арьсны чанарын шинжилгээг Арьс ширний эрдэм шинжилгээний итгэмжлэгдсэн лаборатори, хаягдал усны бохирдлын шинжилгээг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Байгаль орчин хэмжилзүйн итгэмжлэгдсэн лабораториудад, бохир ноос, хөөврийн ширхэгтийн шинжилгээг ШУТИС-ийн харъяа Нэхмэлийн хүрээлэн, МУИС-ийн нано лаборатрид тус тус шинжлэн баталгаажуулав.