• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 378926

Монгол

Description

Тус бүтээлд зохиогчийн ардчилал ба улс төрийн соёлын төлөвшил; Монголын ардчилалд тулгарч буй сорилт бэрхшээлийг тодорхойлохыг зорьсон гадаад хэл дээр хэвлүүлсэн өгүүллүүд; Ардчиллын болон улс төрийн соёл, иргэний нийгэм, авлига, улс төрийн нам зэрэг орчин үеийн улс төрийн шинжлэх ухааны шинэ хандлагын талаарх гадаадын судлаачдын туурвисан бүтээлийн орчуулгууд багтсан.