• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375716

“Бактобромадиалон” биобэлдмэл

Description

Бүтээгдэхүүний нэр Зориулалт
1 Бордооны үхрийн багсармал тэжээл Бордооны үхэрт зориулсан хүчит багсармал тэжээл
2 Саалийн үнээний багсармал тэжээл Саалийн үнээний хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
3 Бордооны гахайн багсармал тэжээл Бордооны гахайн хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
4 Өндөглөлгч тахианд зориулсан багсармал тэжээл Өндөглөгч тахианы хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
5 Саалийн үнээнд зориулсан царгас халгайт багсармал тэжээл Саалийн үнээний хоногт хэрэгцээт бодисыг бүрэн хангасан багсармал тэжээл
6 Луульт багсармал тэжээл Хонины хоногт хэрэгцээт бодисыг хангасан багсармал тэжээл
7 Халгайт багсармал тэжээл Хонины хоногт хэрэгцээт бодисыг хангасан багсармал тэжээл