• ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН САН ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЯВУУЛЖ БАЙНА. ТӨСЛИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ, ЦАХИМ ТЕХНОЛОГИ, МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

нийт зочилсон хүний тоо 375696

“Ариусан” ялзмагийн хүчлийн бэлдмэл

Description

Ургамлын өсөлт хөгжилтийг идэвхжүүлэгч бордоо.

Зориулалт: Тариа, ногоо, жимс жимсгэнэ, хадлан бэлчээр, ногоон байгууламжийн ургамлын ургацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний бүтцийг сайжруулж, үржил шимийг дээшлүүлэх.
Хэрэглэх арга: Ургамалд үндэсний ба үндэсний биш замаар хүртээж хэрэглэнэ
Найрлага, орц:  Гумины хүчлүүдийг биологийн идэвхт, уусдаг нэгдлийн хэлбэрээр агуулсан.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Ургамлын амьдрах чадварыг дээшлүүлж ган ба зуд, тэжээлийн бодисын илүүдэл ба дутагдал зэрэг стрессийн нөхцлийг дааж тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлнэ.
Баталгаажилт: Шинэ бүтээлийн №715 тоот патент, шинэ технологийн заавар 2014, MNS 4456:2014 стандарт.
Үнэ: гумины бордоо 3000 ₮ /500 гр/, гумины бордоо 5000 ₮ /1 кг/, шингэн бордоо 15,000 /2.5 л/