Уушиг цэвэрлэх цай

Description

Агаарын бохирдол, уушгины болон ханиад томооны үед урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ. Амьсгалын бохирдлыг дарж махбодыг тэгшитгэнэ. Уушгины цулцанг цэвэрлэх, хорыг саармагжуулах үйлчилгээтэй уламжлалт анагаах ухааны жор юм. Бага насны хүүхдэд сүүнд чанаж өгөх мөн цанасан цайнд хүүхдийг оруулсанаар уушгийг маш сайн тамиржуулж өгдөг.

  • Архаг бронхит намдаах
  • Уушги цэвэрлэх
  • Цэр ховхлох
  • Амьсгал уужруулах
  • Уушги тамиржуулах
  • Мөгөөрсөн хоолой цэвэрлэх
  • Амьсгалын бохирдлыг дарж махбодыг тэгшитгэнэ