XX ЗУУНЫ МОНГОЛ УТГА СОЁЛЫН ӨВ

Description

Энэхүү ном нь ХХ зууны монголын утга зохиолын онол сэтгэлгээний түүхийг тодруулахад чухал ач холбогдолтой бөгөөд  дээр дурдсан  зохиолчдын Монголын орчин үеийн уран зохиолд эзлэх байр суурь, Монгол уран зохиол, бичгийн зохиолын хөгжилд оруулсан хувь нэмэр, туурвил зүй, уран сайхан гоо зүйн сэтгэлгээний уламжлал шинэчлэлийн харилцаа холбоо зэргийг нь өнөөгийн нийгэм цаг үеийн үүднээс дахин үнэлэн тодорхойлж, ач холбогдол, нөлөөг нь зөв үнэлэхэд чиглэсэн юм.