Улсын тусгай хамгаалалтад авах шаардлага бүхий газрын үндэслэл боловсруулах

Description

Бүтээгдэхүүний танилцуулга:

ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Физик газарзүйн салбарын дарга, доктор (ScD) Б.Оюунгэрэл улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг өргөтгөх чиглэлээр БОАЖЯ болон бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран судалгааны ажил явуулан, улсын тусгай хамгаалалтад авах шаардлага бүхий 6 газрын үндэслэлийг боловсруулсан байна. Үүнд:

  1. Ачит нуур-Дэвэлийн арлын БЦГ
  2. Хомын талын БЦГ
  3. “Ноён уул”-ын ДЦГ
  4. Говийн их дархан цаазат газар “Б”-ийн өргөтгөл
  5. “Булган гол-Их Онгог”-ын БЦГ
  6. “Алтан Хөхий” БНГ-ын өргөтгөл

Түүнчлэн ОНТХГазар нутгийн байгаль орчны судалгааг явуулж үндэслэлийг боловсруулан ашигт малтмал газрын тосны газрын кадастрын бүртгэлийн системд бүртгүүлсэн байна. Үүнд: “Баянцагааны нуруу” ОНТХГ (2020/04/23), “Дэлгэрэх” ОНТХГ (2020/04/13), “Баянтооройн бүрд” ОНТХГ (2020/01/30), “Гичгэний нуруу” ОНТХГ (2020/01/27), “Хужирт Идэр” ОНТХГ зэрэг газруудыг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авах үндэслэлийг боловсруулсан байна.