Цэдэнбалын үеийн Монгол, Хятадын харилцаа (1952-1984)

Description

Тайваний түүхч эрдэмтэн Лань Мэйхуа БНМАУ-ын 1950-1980-аад оны үеийн түүхийг өмнө эрдэм шинжилгээний эргэлтэд орж байгаагүй гадаадын архивын баримт материалуудыг ашиглан туурвисан нэн сонирхолтой судалгаа болжээ.