Тогтвортой хөгжил: Нийгмийн шударга ёсны философи

Description

Нийгмийн шударга ёс ба тогтвортой хөгжлийн шүтэн барилахуйн асуудлыг шинэлэг хандлагаар авч үзсэн. Өрнө, дорнын философийн харьцуулсан судалгаанд суурилан шударга ёсны тухай үзэл санааг тайлбарласан.