Тогтвортой хөгжил ба оюуны соёлын өв

Description

Дэлхийн философийн өдөрт зориулсан эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэлд тогтвортой хөгжлийн үзэл баримталын хүрээнд Монголын оюуны соёлын үнэт зүйлс, үндэсний онцлог, сэтгэлгээний өв уламжлалдаа нийцүүлэн бүтээлчээр хэрэглэх боломж, арга замын асуудлыг эрэлхийлсэн судалгааны үр дүн бүхий илтгэлүүд нийтлэгдсэн.