СОЁЛЫН ДОВТОЛГОО

Description

Зохиогчид уг бүтээлээрээ XX зууны Монголын түүхэнд шинэ соёл төлөвших үйл явцын салшгүй нэгэн хэсэг “соёлын довтолгоо” үүсэж бий болсон нөхцөл байдал, өрнөл, үр дүнг архивын баримт, тогтмол хэвлэлүүдийн мэдээнд тулгуурлаж шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хялбаршуулан байдлаар туурвисан нь судлаачид төдийгүй олон нийтийн хэрэгцээнд ач холбогдол бүхий бүтээл болжээ. Мөн номонд “соёлын довтолгоо”-нд холбогдох тогтоол, шийдвэрийн баримтыг хавсаргасан нь тус асуудлыг сонирхогчдод гарын авлага болох юм.