“Солонгос судлал” сэтгүүл

Description

ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн Солонгос судлалын сектороос эрхлэн гаргасан энэхүү сэтгүүлд Солонгос судлал, хоёр улсын харилцааны голлох чиглэлүүдийг багтаасан олон сонирхолтой өгүүллийг багтаасан байна.