Шоо модон тоглоом

Description

ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БОЛОВСРУУЛАЛТ № 4

Суралцахуйн чиглэл: МАТЕМАТИКИЙН ЭНГИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

БҮЛЭГ: Бэлтгэл бүлэг

СЭДЭВ: Шоо ба тоо тоолол

ЗОРИЛГО: Шоог нэг нэгээр нь барьж өнгө ялгаж өрөх, барих, эвлүүлэх, шооны тоог дэс дарааллаар байрлуулан өрөх, шоог ижил тоотойгоор давтан нэрлэж, зөв өрөх, тоо цээжлэх

Заах арга: Тооллын арга, үзүүлэн таниулах арга, тайлбарлах арга, урамшуулах арга

Хэрэглэгдэхүүн:

 • Шооны талуудад 1-6 хүртэлх тоо бичигдсэн, 3 өнгөөр ялгасан ба ижил өнгийн, адил хэмжээтэй 9 ширхэг шооноос бүтсэн, тусгай зориулалтын суурьтай модон тоглоомын багц хэрэглэгдэхүүн
 • Шоог байрлуулах хэмжээ, ижил өнгөөр бэлтгэсэн зураг

 Аргачлал:

 • Тоглоомыг тавиураас хоёр гараараа барьж ширээн дээр авчирч тавина.
 • Тоглоомыг суурийн хамт хайрцагнаас гарган, өрж байрлуулна.
 • Тоглоомтой ижил өнгөөр бэлтгэсэн суурь зургийг өмнөө тавина.
 • Шоог өнгөөр ялгаж, суурь дээр нэг нэгээр байрлуулна.
 • Шооны тоог дэс дарааллаар байрлуулан өрнө.
 • Дараа нь шооны ижил тоог дээш харуулан төрөлжүүлж, нэрлэн, суурь дээр байрлуулан өрнө.
 • Бүгдийг байрлуулж дууссаны дараа ажиглаж, тоолж байрлуулах, өнгийн ялгааг нэрлэх зэргээр тайлбарлан ярилцана.
 • Өөрсдийн санаагаар өөр өөр байрлалаар өрж тоглоно.
 • Тоглоомоо хайрцагт хийж, тавиурт аваачиж тавина.