Домгийг бүтэц-тэмдэг зүйн үүднээс шинжлэхүй

Description

Домгийн тухай философийн үүсэл, үүрэг, монголчуудын домгийн сэтгэлээний талаарх судалгааны тоймыг тодруулж,  бүтэц шинжлэлийн философийн онцлогийг тайлбарласан.