Монгол-Хятадын харилцаа: шинэ боломж,сорил

Description

Монгол, Хятадын харилцаа нь өнө эртний түүхтэй боловч орчин үед хоёр талын харилцааны эрчимжилт нэмэгдэж, олон төрөл агуулгаар баяжсаар байна. Энэ үүднээс хоёр улсын харилцрааны боломжийг харилцан нэмэгдүүлэх, сорилт бэрхшээлийг даван туулах, бууруулах чиглэлд анхаарлаа хандуулж санал дүгнэлтээ дэвшүүлсэн эрдэмтний байр суурийг энэхүү бүтээлээс уншиж танилцах боломжтой юм.