Тогтвортой хөгжил ба оюутны урсгал

Description

Эмхэтгэлд оюуны урсгал буюу “Brain Drain”-ын шалтгаан, нийгмийн үүрэг, үр дагавар, шийдвэрлэх арга замын асуудлыг шинэ шашны хөдөлгөөн, хотжилт, дээд боловсролын хөгжил, шинжлэх ухааны салбарын хамтын ажиллагаа зэрэгтэй холбогдуулан тодорхой жишээ баримттай санал, зөвлөмжийг илэрхийлсэн.