Олон улс судлал 2020, №1

Description

Тус сэтгүүл нь 1978 оноос “Дорно дахины судлалын асуудал” нэртэй хэвлэгдэж 2000 оноос “Олон улс судлал” нэрээр уншигчдад хүрч байгаа олон улсын харилцаа, орон судлалын сэтгүүл юм.

Мөн онлайн шинжлэх ухааны сэтгүүлийн сайтад бүртгэлтэй онлайнаар нийтлэгддэг болно.

https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS