“МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ ХОТ СУУРИН” ХАМТЫН БҮТЭЭЛ

Description

Археологийн судалгааны ололт амжилтыг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор 2016 онд “Монголын археологийн өв” цувралын анхны 6 ботийг хэвлүүлсэн билээ. Энэхүү 6 боть бүтээлд Чулуун зэвсэг, Булш оршуулга, Буган хөшөө, Хадны зураг, Хүн чулуу, Шавар сав гэсэн сэдвүүд багтсан бөгөөд хэвлэгдсэн даруйдаа мэргэжлийн судлаачид төдийгүй олон нийтэд ихээхэн таалагдаж, ховор номын жагсаалтад багтан, тухайн оны Шинжлэх ухааны шилдэг бүтээлийн шагналыг хүртсэн юм. 2017-2019 онд “Монголын археологийн өв” цуврал Эртний урлагийн дурсгал, Монгол ба бүс нутгийн буган хөшөөний соёл сэдвээр баяжигдан нийт 9 боть хэвлэгдсэн байна.

Энэ удаагийн “Монголын эртний хот суурин” хэмээх бүтээл нь цувралын 10 дахь боть бөгөөд Монгол нутаг дахь хүннү, уйгур, хятаны үеийн нийт 50 хот суурин, үйлдвэрлэлийн газрууд, тэдгээрт хийсэн сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгүүд багтсан нь эртний түүх сонирхон судлагч хэн бүхэнд чухал хэрэглэгдэхүүн болсон юм.