А.Нямдолжин. Монголо-Российские отношения на современном этапе

Description

Монгол Улс, ОХУ-ын орчин үеийн харилцааны олон талт асуудлыг судалсан доктор А.Нямдолжингийн эл бүтээл нь сүүлийн үед тэр бүр нухацтай судлагдаагүй байсан хоёр улсын харилцааны хөгжлийн асуудалд хандсан дорвилог бүтээл болжээ.