Тусгаар тогтнол, нэгдсэн Монгол улсын тухай мөрөөдөл

Description

Монгол Улсын тусгаар тогтнолын түүх, нэгдсэн Монгол улс байгуулах хүсэл эрмэлзлийн уулзвар, огтлолын нарийн жимээр бэдэрсэн судлаачдын эрэл хайгуул, түүхэн баримт нотолгоонд үндэслэсэн судалгаа, Ядон эрдэмтдийн үзэл хандлагын талаарх сонирхол татам мэдээлэл, судалгаа бүхий энэхүү бүтээлийг шимтэн уншиж, өмнө судалгааны эргэлтэд ороогүй олон дүгнэлт, таамаглал, баримттай танилцах боломж Танд байна