МЭДЭЭЛЭЛ НУУЦЛАХ “КРИПТОДАЙЧИН” ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Description

Цахим мэдээлэл нууцлах зориулалттай өнөөдөр дэлхий дахинд өргөн хэрэглэгдэж буй AES алгоритмуудаар (Rijndael, Serpent, Twofish, Camellia, CAST6, RC6, Shacal2, Threefish) тэмдэгт нууцлах, файл нууцлах, Hash функцээр нууцлах, санамсаргүй нууц үг үүсгүүр зэрэг хэсэгтэй хэрэглэгчийн график интерфейстэй цогц программ хөгжүүлсэн байна. Тухайн программ хангамжийг хөгжүүлэхдээ нээлттэй кодтой программуудыг авч ашигласан ба үндсэн программчлал Java 1.8.0_221 хэл дээр бичигдсэн.

1. Нэр Криптодайчин
2. Шинжлэх ухааны салбар Мэдээллийн технологи
3. Хөгжүүлэгч Б.Баярмөнх
4. Зохиогчийн эрхийн гэрчилгээний дугаар 10971
5. Бүтээлийн төрөл Шинжлэх ухааны бичмэл бүтээл
6. Зориулалт Мэдээлэл нууцлах
7. Программын төрөл Хэрэглэгчийн график интерфейс
8. Программчлалын хэл Java 1.8.0_221