Олон улсын харилцааны онол, үйл ажиллагааны үндэс

Description

Доктор К.Дэмбэрэл нь уг бүтээлдээ олон улсын харилцааны онолыг үндсэн чиглэлүүдийг тайлбарлан бичсний зэрэгцээ онол, үйл ажиллагааны уялдааг холбон гаргахыг зорьсон нь шинжлэх ухаан, сургалт, олон нийтийн боловсролын өргөн хүрээнд хэрэглэгдэхүйц томоохон бүтээл болсон байна.