Олон улсын харилцааны хүрээлэн хагас зуун жилийн түүхэн товчоон (1968-2018)

Description

Тус бүтээл нь ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн 50 ойн хүрээнд хэвлэгдсэн бөгөөд тус байгууллагын түүх, хөгжил өөрчлөлтийн үйл явцыг архивын баримтад тулгуурлан анх удаа бичсэн байна.