“Их ургац” биобордоо

Description

Зориулалт: Улаан буудай болон хүнсний ногооны болцыг түргэсгэж, ургацын гарцыг нэмэгдүүлэн чанарыг сайжруулж, цаг агаарын таагүй нөхцөл, өвчин эсэргүүцэх чадварыг нэмэгдүүлж, ургамлын дархлааг дэмжиж хөрсний үржил шимийг сайжруулах үйлчлэлтэй.
Хэрэглэх арга: Тариалалтын өмнө үрийг дэвтээж, мөн ургалтын эхний 2 сард усалгаатай хамт зааврын дагуу хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Олон төрлийн ашигтай бичил биетнүүдийг симбиоз байдлаар агуулсан.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Хүн, амьтан, хөрс, ус, ургамал, байгаль орчинд ээлтэй био бордоо.
Баталгаажилт: Ашигтай загварын № 20-0002977  тоот гэрчилгээ
Борлуулах цэг: Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн 1 давхарт Шинжлэх ухаан технологийн дэлгүүр