XX ЗУУНЫ МОНГОЛЧУУД: БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХ

Description

Энэхүү хамтын бүтээлд  XX зууны Монгол Улсын нийгмийн дэвшил хөгжлийн оюуны ертөнцийн өөрчлөлтийг болж өнгөрсөн үйл явдал, хөгжиж хүрсэн үр дүн, түүхэн үйл явцад тохиолдсон хүндрэл бэрхшээл, гарсан алдаа гажуудал, тэдгээрийг гэтлэн давах оролдлого зэргийг харуулж, олон шинэ баримтыг судалгааны эргэлтэд оруулж, шинэлэг дүгнэлт гаргалгаа хийжээ.