НҮҮДЭЛЧИД БА ХОТ СУУРИН

Description

ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн, Археологийн хүрээлэн, Олон улсын Монгол судлалын холбоо хамтран 2018 оны 8 дугаар сарын 24-25-нд  Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан “Нүүдэлчид ба хот суурин” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн монгол, англи, орос хэл дээр бичигдсэн дотоод, гадаадын эрдэмтдийн сүүлийн үеийн судалгааны үр дүнгээс гарсан 17 шилээвэр илтгэлүүд орсон байна.

Эмхэтгэсэн: П.Алдармөнх, Б.Очир