Монгол Улсын гадаад харилцаа (түүх, орчин үе)

Description

Уг бүтээл нь ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнгийн эрдэмтдийн хагас зууны туршид туурвисан шилмэл өгүүллийн дээжээс түүвэрлэн эмхэтгэсэн ном болно.