Эзэнт гүрний дайн: өрнө ба дорно

Description

Италийн нэрт сэтгүүлч Жульетто Кьезагийн өөрийгөө дэмжигч, эсвэл эсэргүүцэгчтэй хүүрнэх амьд ярианы хэлбэрээр энэхүү номоо бичжээ. Зохиогч цорын ганц үндэстнээр толгойлуулсан дэлхийн дэг байхыг эсэргүүцсэн оюун санааны бослогыг илэрхийлсэн байна. Америк манлайлал нь ёс суртахуунлаг, зүй зохистой эсэхийг эргэцүүлсэн бодролууд юм.