“ЕМ Ургамал” биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Ой мод, ургамлын хортон шавжтай тэмцэх зорилгоор хэрэглэнэ.
Хэрэглэх арга: Хлорын агууламжгүй усанд тодорхой харьцаагаар зааврын дагуу хольж ой мод, ургамалд шууд шүршиж хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Ашигтай бичил биетний суурь бэлдмэл, чихрийн нишингэний бурам, спирт.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Ой мод болон ургамлын хөнөөлт шавжтай байгаль орчинд хор нөлөөгүй биологийн аргаар тэмцэх боломжтой экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн юм.
Баталгаажилт: Чанарын баталгааны №AS1MO8-111 тоот гэрчилгээ
Борлуулах цэг: Мэдээллийн технологийн үндэсний паркийн 1 давхарт Шинжлэх ухаан технологийн дэлгүүр