МОНГОЛЫН УГСААТНЫ ЗҮЙН ХЭЭРИЙН СУДАЛГААНЫ ЭХ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН. XI

Description

Тус ботид Монгол-Зөвлөлтийн түүх, соёлын хамтарсан шинжилгээний ангийн 1969 онд Төв, Хэнтий, Дорнод, Дорноговь, Дундговь аймагт ажилласан угсаатны зүйн хээрийн судалгааны эх хэрэглэгдэхүүнийг оруулжээ. Монгол малчдын уламжлалт гэр орон сууц, аж ахуй, уналга хөсөг, хөдөлмөрийн багаж гэх мэт тэдгээрийг хийх арга технологи зэрэг эд өлгийн өв соёлын арвин баримтууд орсон нь судлаачдын төдийгүй хойч үед аливаа ёс горим, зан үйл, арга ажиллагааг танин мэдэхүйн ач холбогдолтой болжээ.

Эмхэтгэсэн:  Г.Цэрэнханд, У.Пүрэвжав