“ЧИХЭРТИЙН ЗОО БА БАЯНЦАГААНЫ ДУРСГАЛ” ХАМТЫН БҮТЭЭЛ

Description

Энэхүү бүтээл нь Монгол Улсын ШУА-ийн Археологийн хүрээлэн, БНСУ-ын Төвийн бүсийн Соёлын өвийн судалгааны хүрээлэнтэй хамтран “Соёлын өвийн судалгаа шинжилгээ” төслийн хүрээнд 2016-2018 онд Төв аймгийн Баянцагаан сумын нутагт явуулсан археологийн хайгуул болон малтлага судалгааны ажлын үр дүн юм. Хамтарсан судалгааны хүрээнд тус сумын нутагт 370 гаруй дурсгалыг шинээр бүртгэн баримтжуулж, Чихэртийн зоо хэмээх хүннүгийн үеийн язгууртны болон жирийн иргэдийн оршуулгын газарт хэд хэдэн дурсгалыг малтан судалж, НТӨ II зууны үед хамаарахыг тогтоосон нь Монгол нутаг дахь хүннүгийн дурсгалын он цагийг бүтэн зуун жилээр урагшлуулсан чухал үр дүнд хүрсэн юм. Үүний зэрэгцээ хүрлийн үеийн хэд хэдэн төрлийн дурсгалыг малтан судлаж эрдэм шинжилгээний эргэлтэнд оруулаад байна.

Редактор С.Чулуун