Азийн бүс нутгийн байгууллагууд ба Монгол Улс

Description

Энэхүү бүтээл нь 2016-2019 онд тус хүрээлэнд хэрэгжүүлсэн “Азийн бүс нутгийн байгууллагууд ба Монгол Улс” сэдэвт суурь судалгааны төслийн үр дүнд хэвлэгдсэн хамтын бүтээл болно.