Монгол Улсын эрдэс баялгийн нөөцийн ашиглалт

Description

Доктор А.Даваасүрэнгийн удирдсан суурь судалгааны төслийн багийн судалгааны үр дүн болж хэвлэгдсэн энэхүү бүтээлд олон улсын эрдэс баялагийн зах зээлийн төлөв байдал, хөгжлийн хандлага, сорилт асуудлыг нэгтгэн судалсны зэрэгцээ Монгол Улсын энэ салбарын цаашдын бодлогын асуудалд зөвлөмж болохуйц судалгааны үнэтэй санал дүгнэлтүүд тусгагдсан байна.