Вандуйн Баялаг сорт

Description

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:

 •  Ботаник нэр – Pisum arvense
 • Сортын нэр – Баялаг
 • Ургалтын хугацаа – 90-95 хоног
 • Үрийн ургац – 22-25 ц/га
 • Ногоон массын ургац – 210-240 ц/га
 • Налалт – дунд тэсвэртэй
 • Асгаралт – тэсвэртэй
 • 1000 үрийн жин – 220-230 г
 • Эзэлхүүн жин – 770 л/г
 • Уураг – 20.7 %
 • Цардуул – 24.2%

Ач холбогдол: Вандуй нь хүнс, тэжээл, агротехникийн чухал ач холбогдолтой тарималд тооцогдоно. Баялаг сортын үрэнд уураг 20-26%, цардуул 20-46%, тост бодис 0.8-1.4%, эслэг 6.0%, саахар 8.0%, үнслэг 3.3%, A, B1, B2 ба C-ийн витаминууд ба эрдсийн бодисууд агуулагдана. Вандуй нь үндсэндээ булцуу үүсгэж азот шингээгч болон ризобиум бактерийг идэвхжүүлэх учир ногоон бордуурт тариалах, бусад тарималд сайн өмнөгч болж хөрсийг азотоор баяжуулдаг.

Зориулалт: Ногоон массыг малын тэжээлийн зориулалтаар цэцэглэлтээс сүүн болцын үед хатаж ашиглахаас гадна үрийг няцалж гахай, шувуу, малд хүчит тэжээлийн зориулалтаар ашиглана.

Баталгаажилт: ХХААХҮЯ-ы дэргэдэх Улсын Сорт сорилтын зөвлөлийн 2016 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 01 тоот тогтоолоор “НУТАГШСАН” сортоор батлагдсан.