БАЛДАНБЭРЭЭВЭН ХИЙД

Description

Энэхүү номд Монголын дорнод бүсийн томоохон хийд Сэцэн хан аймгийн нутагт оршиж байсан Балданбэрээвэнгийн үүсэл хөгжил, бүтэц, зохион байгуулалт, бурхан шүтээн, хурал ном, аж ахуй-эдийн засгийн түүхийн зарим асуудлыг тоймлон өгүүлж, Монгол улсын ШУА-ийн Түүх, угсаатны зүйн хүрээнгийн Сурвалж судлал, баримт, мэдээллийн төв, Оросын ШУА-ийн Санкт-Петербургийн салбарын архивт хадгалагдаж буй түүхэн гэрэл зургаар баримтжуулсан болно. 2014 онд ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн соёлын өвийн урьдчилсан жагсаалтанд бүртгүүлсэн “Балданбэрээвэн хийд түүнийг хүрээлсэн соёлын дурсгалт газар”-ыг түүхэн эх сурвалжуудаар тодруулсан гаргасан нь дэлхий нийтийн өмнө Монгол улсын хүлээсэн үүрэгт чухал ач холбогдол бүхий бүтээл болсон байна.

Эмхэтгэсэн: Н. Хатанбаатар, С. Чулуун