“Бактобромадиалон” биобэлдмэл

Description

Зориулалт: Мэрэгч амьтанд хижиг өвчин үүсгэгч Salmonella enteritidis-7/30 нутгийн омгийг  өвөрмөц тэжээлт орчинд өсгөвөрлөн бэлтгэсэн биобэлдмэл юм. 
Хэрэглэх арга: 1га-д 2.5-3кг тунгаар хэрэглэнэ.
Найрлага, орц:  Salmonella enteritidis-7/30 нутгийн омог -1мл-т 1-1.5 млрд/эс, бромадиалон 0,0005%, тогтворжуулагч бодис.
Шинэлэг байдал, давуу тал буюу ач холбогдол: Монгол чичүүлээс  гарган авсан, сонгомол үйлчилгээтэй, байгаль орчинд халгүй
Баталгаажилт: Бактобромадиалон бэлтгэх арга шинэ бүтээлийн патент,  МУ-ын Шадар сайдын 2005 оны 145 тоот тушаалаар 2005.05.11-ны өдөр олгогдсон №2607
Стандарт: Бактобромадиалон бэлдмэл стандарт, Стандарт хэмжил зүйн төвийн үндэсний зөвлөлийн хурлаар баталсан. MNS 5459:2005