Дархан-131 сорт

Description

Буудайн Дахан-131 сорт нь эрт болцтой (77-88 хоног) тариалангийн өндөрлөг уулын бүс нутгуудад тариалхад тохиромжтой, налалт, ган халуун, үрийн асгаралтанд тэсвэртэй, тоост харуугаар талбайн нөхцөлд харьцангуй бага өвчилдөг, өндөр ургацтай (усалгаагүй нөхцөлд 26.4ц/га-д хүрнэ), нутагшсан эрт болцтой сортоос 4.1ц/га нэмүү ургацтай, 1000 үрийн жин 26.8-34.0 г, натур жин 768.0л/га, уураг 14.8%, цавуулаг 29.1%, гурилын гарц 68.1%, ерөнхий үнэлгээ 3.9-4.5 балл, үрийн чанар сайтай, өвчинд тэсвэртэй. УСС-ын зөвлөлийн 2009 оны 03-р сарын 20-ны өдрийн №01 тоот протоколоор нутагшсан сортоор батлагдсан.

Хамтран зохиогч: А. Хүчит, Ж. Ганболд, Ж. ЧулуунбаатарБ. Ганбаатар, С. Цэрэндолгор,П. Эрдэнэчимэг, Д. Хишигтэйхүү, Ц.Долгор, Ц.Нямдорж Д. Өлзийсайхан нар юм.