ӨӨРЧЛӨН ТОНОГЛОСОН СЗП-3.6А ҮРЛҮҮР

Description

Бүтээгдэхүүний танилцуулга: Шинжлэх ухаан, технологийн сангийн санхүүжилттэй “Сэлгээнд тариалах, шинэ төрлийн жижиг үрт ашигт ургамал тариалах механикжсан технологи боловсруулах” төслийн хүрээнд  жижиг үрт тосны ургамлын (жишээ нь рапс, камелина сатива, гич, тосны маалинга, гүргэм, царгас, гэх.мэт) тариалалтын чанарыг сайжруулахын тулд ховил бүхий дискин үрлэх аппартыг шинээр зохион бүтээн үйлдвэрлэлд туришаад байна. Ховил бүхий дискэн үрлэх аппаратыг хийхдээ үрлэгээний ажлын тогтвортой байдлыг хангах гол үзүүлэлт нь үрийг тэжээлийн талбайд  эгнээний уртын дагуу жигд хуваарилах, үрийн материалыг механик гэмтэлд оруулахгүй байхаар зохион бүтээгдсэн болно

Ерөнхий хийц зохиомж: Өөрчлөн тоноглосон СЗП-3.6А үрлүүр нь үрлэх цант сошник, доод болон дээд талын цулбуур, тэгшлэх-нягтруулах хэрэгсэл, угсармал бул, гидроцилиндр болон жижиг үрт тосны ургамал тариалахаар өөрчлөн тоноглосон ховил бүхий диск хэлбэрийн үр хуваарилах аппарат 24 ширхэг, үр чиглүүлэгч 24 ширхэг, өөрчлөн сайжруулсан 22 ширхэг бул зэрэг угсралтын үндсэн нэгжээс бүрдэнэ.

Бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт: Монгол Улсын Ашигтай загварын гэрчилгээ № 20-0003114, 20.0003115  2020 он