ШИНГЭН ШИЛЭЭР ҮСИЙГ САЛГАСАН АРЬСААР ХИЙСЭН ГУТАЛ

Description

Тодорхойлолт: Бод болон богийн арьс ширний үсэн бүрхүүлийг шингэн шил ба фермент, шингэн шил ба хүхэрт натриар тус тус салгах хаягдал усны бохирдлыг бууруулах технологи нэвтрүүлэлт

Зориулалт: Бод болон богийн арьсны  үс унагаах дамжлагын технологид шохойг шингэн шилээр орлуулахад зориулсан.

Баталгаажуулалт: Боловсруулсан арьсны чанарын шинжилгээг Арьс ширний эрдэм шинжилгээний итгэмжлэгдсэн лаборатори, хаягдал усны бохирдлын шинжилгээг Цаг уур, орчны шинжилгээний газар Байгаль орчин хэмжилзүйн итгэмжлэгдсэн лабораториудад, бохир ноос, хөөврийн ширхэгтийн шинжилгээг ШУТИС-ийн харъяа Нэхмэлийн хүрээлэн, МУИС-ийн нано лаборатрид тус тус шинжлэн баталгаажуулав.