Хөршийн харилцаа, Орос-Европ судлал

Description

Доктор Д.Алтай энэхүү бүтээлдээ ШУА-ийн Олон улсын харилцааны хүрээлэнд ажилласан жилүүдэд холбогдох Орос, Европ судлалын чиглэлийн өгүүлэл, илтгэлүүдээ эмхэтгэн багтаасан, судалгааны үнэ цэнэтэй бүтээл болжээ.